Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai
20.10.2020 - 10.04.2021
Expoziţia Mondială la Dubai (Emiratele Arabe Unite)
Până la începerea expoziției au rămas zile: 701
(CIE "MOLDEXPO" SA)

Republica Moldova la Expoziţia Mondială – Expo 2020 Dubai

Republica Moldova va participa pentru a parta oară la un asemenea eveniment, prima dată prezentîndu-se la World Expo–2000 Hanover, Germania, apoi în Expo 2010 Shanghai, Republica Populară Chineză și în 2015 la Milano, Italia.

Conceptul Pavilionului Naţional presupune expunerea a tot ce are republica mai valoros şi mai reprezentativ în contextul temei generale ale expoziției și a subtemelor acesteia.

Importanţa: Participarea Republicii Moldova la expoziţie reprezintă o oportunitate de promovare a imaginii ţării pe plan global. Această măsură oferă posibilitatea de a contribui esenţial la promovarea valorilor culturale moldoveneşti, ştiinţifice şi tehnologice, servind drept canal de comunicare pentru avansarea dezvoltării economice şi a schimburilor internaţionale, precum şi facilitînd interacţiunea şi cooperarea cu statele lumii.
Statistica demonstrează, că asemenea evenimente reprezintă un cadru de idei, oportunităţi şi investiţii, astfel o bună pregătire va genera beneficii considerabile pentru ţară.

Scopul: Formarea unei viziuni a vizitatorului despre Republica Moldova ca o ţară ce susține conceptul de dezvoltare durabilă prin conservarea naturii și a energiei, utilizarea resurselor alternative și producerea de bunuri ecologice.

Modalitatea de prezentare

 • Republica Moldova se va prezenta cu un pavilion separat, construit de către Organizator și închiriat de țară.
 • Amplasarea pavilionului va depinde de tema generală de participare a țării în una din ariile subtemelor expoziției: Oportunitate, Sustenabilitate și Mobilitate.
 • Pavilionul va avea o formă dreptunghiulară, cu etaj: la parter – spaţiul expoziţional  (suprafață orientativă - 428 m.p.). La etaj (suprafață orientativă - 379 m.p.)– săli pentru tratative, întîlniri cu oaspeţi VIP, birouri pentru lucrări de secretariat şi pentru angajaţi, încăperi pentru depozitare, vestiare, grup sanitar etc.
 • Se propune organizarea unei zone comerciale (care să nu depășească 20% din suprafața pavilionului) în care vor fi comerciate produse cu specific național și în conformitate cu tema generală a expoziției, precum și o mică cafenea cu bucate specifice tradiționale.
 • Se vor prezenta soluții inovatoare care respectă principiile dezvoltării durabile și întruchipează spiritul temei ”Conectarea Gîndirii, Crearea viitorului”.

Scopul participării Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai:

 • impulsionarea relațiilor economice bilaterale între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite și stabilirea noilor domenii de cooperare;
 • dezvoltarea și consolidarea cooperării economice și tehnice între țări;
 • consolidarea imaginii Republicii Moldova pe arenă mondială;
 • extinderea cooperării economice, ştiinţifice, comerciale şi investiţionale cu ţările lumii;
 • promovarea potenţialului economic, ştiinţific şi cultural al ţării pe plan extern;
 • promovarea produselor moldoveneşti pe plan mondial;
 • promovarea turismului moldovenesc, prezentarea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor ţării;
 • consolidarea imaginii Republicii Moldova ca o ţară cu potenţial de producere a bunurilor alimentare ecologice şi de calitate.